Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

EDEBIİAT


Halk döredijiligi
(Nakyllar, Rowaıatlar, Ertekiler...)

Gadymy we orta asyr türkmen edebiıaty
(Rabguzy, Emre, Nesimi, Baıram han, Garajaoglan, Andalyp)

XVIII asyr türkmen edebiıaty
(Azady, Pyragy, Magrupy, ªabende, ªeıdaıy, Gaıyby)

XIX asyr türkmen edebiıaty
(Kemine, Seıdi, Zelili, Mollanepes, Talyby, Zynhary...)

XX asyr türkmen edebiıaty
(A. Kekilow, K.   Gurbannepesow, G. Ezizow)

Döwürdeºlerimiziò döredijiligi
(Ahmet Halmyrat...)

Daºary ıurt edebiıaty
(Feidüddin Attar, Saady...)

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

Žanrlar boyunça

ªygryıet
(gazal, mesnewi, rubagy, murapbag, muhammes...)

Kyssa
(hekaıa, powest, roman...)

Liro-epika
(oda, dessan, poema...)

Drama
(drama, tragediıa, komediıa...)