Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

KYSSA


Hekaıa

Powest

Roman

Tymsallar

 

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / Kyssa

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

Tabydyò hyrydarlary zol gapymyzy kakyp duransoòlar, men “adamlar diòe ölıärler-ow” diıip pikir edıärdim.

Tabyt (G. Ezizow)