Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

TARYH

 

Bagyºlaò. Bu sahypa doly taııar däl.

 


  • Taryh Türkmenistanyò taryhy ıadygärlikleri barada giò maglumat we suratlar. Türkmen dilinde. Taryhy ıadygärlikler welaıatlara görä bölünen.


Türkmenistanyò taryhynyò döwürlere bölüniºi

(Gadymy döwür, Kemala geliº we yslam, Döwletler we dünıä ıaıramak, Dagynyklyk we baknalyk,  Garaºsyzlyk)

Meºhur türkmen ºahsyıetleri
(Hanlar, Serdarlar, Serkerdeler, Döwlet iºgärleri)

Türkmenistanyò taryhy ıadygärlikleri
(Ahal, Mary, Lebap, Daºoguz, Balkan)

Harby sungat
(Söweº ıaraglary, Goºun düzmek, Söweº usullary, Taryhy söweºler)

Etnografiıa
(Haly, Bedew, Egin-eºik)

 

Geziº ıoly: Baº / Taryh

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk