Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiýat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güýmenje
...we º.m.

TÜRKMEN HANLARY

 

Bagyºlaò. Bu sahypa taýýar däl.

 • Oguz han
 • Bilge Gül Kadyr kagan
 • Salyr Gazan
 • Muhammet BAÝRAM han
 • Baýramaly han
 • Hojamºükür han
 • Gowºut han
 • Atamyrat han
 • Nurberdi han
 • Magtymguly han
 • Güljemal han
 • Orazmämmet han
 • Eziz han
 • Jüneýit han

 

Geziº ýoly: Baº / Taryh / Meºhur türkmen ºahsyýetleri / Türkmen hanlary

© TM (2001)
Sahypa barada

Ýokaryk ýokaryk