Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

TÜRKMENISTANYÒ TARYHYNYÒ DÖWÜRLERE BÖLÜNIªI

 

Bagyºlaò. Bu sahypa taııar däl.

 • Türkmenistan gadymy döwürde
  (iò gadymy döwürden miladynyò VI asyry aralygy)
 • Türkmen halkynyò kemala gelmegi we yslamy kabul etmegi
  (VII - IX asyrlar)
 • Türkmenleriò beıik döwletleri gurmagy we dünıä ıaıramagy
  (X - XVI asyrlar)
 • Türkmenler dagynyklyk we baknalyk döwründe
  (XVII - XX asyrlar)
 • Türkmenistan - Garaºsyz döwlet

 

Geziº ıoly: Baº / Taryh / Türkmenistanyò taryhynyò döwürlere bölüniºi

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk