Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

ROWAİATLAR


Mazmuny:

(rowayatlar-1.htm)

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / Halk döredijiligi / Rowaıatlar

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

Durmuºda bolup geçen bir taryhy waka, ºahs bilen baglanyºykly erteki häsiıetli hekaıa rowaıat diıilıär.