Bash sahypa
Habarlar
Trkmenistan
Edebiat
Taryh
Bilim
Magala
Gmenje
...we .m.

Saady


Terkidnligi wreder ile,
zi galla basar altyn, zer bile.

*    *     *

Alymy bileni sz bolsa alyz,
Batmaz kllere adany hergiz.

            *    *     *

Alym oldur egri ola gitmesin,
Ne ile adyp-da zi etmesin.

            *    *     *

Go goaklyk lapyny, rlik dawasyny zy,
Dedir aal, rligi nebsinden ejiz bolsa.

            *    *     *

Bir agyzy sjtgin eger gelse eliden,
umruk urmak bir agza bu dldir rlik bilse.

            *    *     *

Asly toprakdandyr adam ogluny,
Bolsun gylygy hem misli gara er.

           *    *     *

olda eger howluksa, olda dldir ol oly,
Hi kli baglama, saa bent dle kli.

            *    *     *

Gi wagtynda golu, golda garyby,
Onu alkyyndan bela dep bolar.
Ber, eger zarynlap dilese geda,
Bermese galtaman gayryp alar.

            *    *     *

Her oun-mazadan, adylan szden,
Parasatly kii bir sapak alar.

Samsyga hikmetden z bap okasa,
akmaz gulagyna, ounjak bolar.

            *    *     *

Saz yksa eger-de dutary hei,
Gulagyny burmaz bagyny eli.

            *    *     *

Da bilbili bilermi, maa ne didi sher,
Sen z niik ynsan, sen sgiden bihabar.
Araby gogusyndan de onap galkynar,

Drt aakly bir mal sen, lezzet dumasa eger.

 

 

Gezi oly: Ba / Edebiat / Daary urt edebiaty / Saady

TM (2001)
Sahypa barada

okaryk okaryk