Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

İAÒYLTMAÇLAR

 

  • ªu gara ıeri tokmaklamaly, tokmaklasaò-da tokmaklamaly, tokmaklamasaò-da tokmaklamaly.

  • O Tejen, bu Tejen, künjülije Tejen, künjüsi çüteje bitenje Tejen.

  • Bir towºan ıapa ıarmaºmakçy boldy, yzy bilen men hem ıarmaºmakçy boldum.

  • Ilerden bir goç gelıär, sag ºahyn sol taºlap, sol ºahyn sag taºlap.

  • Gara goıun gumda gumalaklamazmyº, gumalagyn tomzaklar togalaklamazmyº.

  • Birje çemçe ºorja serçe çorbasy.

  • ªu ıeri baranalasaòam baranalarsyò, baranalamasaòam baranalarsyò.

  • Bu jöwen tokmaklanan jöwenmi ıa-da tokmaklanmadyk jöwenmi?

  • Sary sygryò sag ºahy çep ºahyna, çep ºahy sag ºahyna.

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / Halk döredijiligi / İaòyltmaçlar

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

İaòyltmaçlar, esasan, çagalaryò dilini ıençmäge, olaryò çylºyrymly sözleri dogry aıdyp bilmek endiklerini kämilleºdirmäge kömek edıär.