Bash sahypa
Habarlar
TŘrkmenistan
Edebiřat
Taryh
Bilim
Ma║gala
GŘřmenje
...we ║.m.

¬ORTA SÍZLER


ăORBANYĎ ăORBASY

GŘnlerde bir gŘn bir dařhan Ependń tow║an getirip beripdir.Bir hepdeden so˛ra ║ol dařhan řene Ependini˛kń gelipdir. Ependi ony tanamadyk bolřarmy║.
Ol dařhan:
-Men gešen hepdede sa˛a tow║an getirip beren adam-diřip, ÷zŘni tanadypdyr. Ependi g÷wŘnli-g÷wŘnsiz:
-Íře gireli˛-diřipdir hem-de onu˛ ÷˛Řnde šorba gořupdyr. Ol:
-Tow║an šorbasydyr, aly˛ myhman! - diřip, kakdyryp gŘrlńpdir.
Aradan ep-esli gŘn gešenden so˛, Ependini˛ ÷řŘne bir topar dařhan gelip, hezzet-hormat tamakin bolupdyrlar. Olar:
-Biz ║ol tow║an getirip beren dařhany˛ go˛║ulary bolarys-diyipdirler. Ependi tapan-tupanlaryndan bulara-da hezzet edipdir.
Bir hepdeden so˛ řene bir topar dařhan gelipdir.
-Siz nireden? -diřip, Ependi olardan soranda:
-Sa˛a tow║an getirip beren dařhany˛ go˛║ularyny˛ go˛║ulary-diyip jogap beripdirler.
-Geši˛ otury˛!-diyip, Ependi olary myhman alypdyr hem-de řa˛ky dařhanlary˛ ÷˛Řne bir tabak suw getirip gořupdyr. Dařhanlar ge˛ galypdyrlar. Tabaga seredi║ip:
-Ependi bu nńme?-diřip sorapdyrlar. Ependi bolsa:
-Bu šorbany˛ šorbasyny˛ šorbasy-diyip jogap beripdir.

 

REKLAMA

Anekdotlaryn in kop yeri!


EPENDI BILEN GEDAŢ

Bir gŘn Ependi ÷řŘnde otyrka, biri onu˛ gapysyny kakypdyr. Ependi:
-Kim bolarsy˛, nńme gerek?-diřip, ondan sorapdyr.
Bir zaryn ses:
-A║ak dŘ║ز-diřip jogap beripdir. Ependi a║ak dŘ║Řp, gapyny˛ agzyna baranda, gapyda duran gedař:
-Bir zatjagaz sadaka beri˛!-diřipdir. O˛a Ependini˛ gahary gelipdir, ř÷ne syr bildirmńn:
-Ţokary šyk!-diřipdir. Bišare gedař řokaryk šykyp, Ependini˛ oturan jařyna baranda:
-Sa˛a Alla rehim etsin, mende sa˛a bererlik zat řok-diřipdir.
Gedař bu bol║a hařran galyp:
-Bu nńme etdigi˛? Eger bo║ gařtarjak bolsa˛, a║akdakam jogabymy berip g÷řberse˛ bolmařarmy?-diřipdir.
Ependi hem o˛a:
-Sen nńme dilejek sadaka˛y meni a║ak dŘ║Řrmńn dilńp bilmedi˛mi?-diřipdir.

 

Gezi║ řoly: Ba║ / Edebiřat / Halk d÷redijiligi / ¬orta s÷zler

ę TM (2001)
Sahypa barada

Ţokaryk řokaryk