Bash sahypa
Habarlar
Türkmenistan
Edebiıat
Taryh
Bilim
Maºgala
Güımenje
...we º.m.

ÖLEÒLER


Aı, öleò-ä, aı, öleò,
Öleò barmy, ıar-ıar.
İat illere gyzyn satyp,
Gülen barmy, ıar-ıar.

Asmandaky ıyldyzy,
Atam-atam, ıar-ıar,
Öz gyzyny ıat ıere
Satan atam, ıar-ıar.

Altyn-kümüº tagtymy,
İykypdyrlar-la, lerzan,
Besläp goıan bagtymy,
İakypdyrlar-la, lerzan.

Sogan baºy solanda,
“Solduò” diıgin, ene jan.
İandak baºy ıananda,
“İandyò” diıgin, ene jan.

 

Geziº ıoly: Baº / Edebiıat / Halk döredijiligi / Öleòler

© TM (2001)
Sahypa barada

İokaryk ıokaryk

Öleòler toı aıdymlarydyr.